Fobie to intensywne, irracjonalne lęki przed sytuacjami lub przedmiotami, które w rzeczywistości stanowią niewielkie lub żadne zagrożenie. Osoby cierpiące na fobie wiedzą, że ich strach jest nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia, ale czują się bezsilne, by go opanować. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH) fobii doświadcza około 18,1 miliona dorosłych Amerykanów (około 8%).

Fobie są często dzielone na kategorie w zależności od tego, co je wywołuje: fobia społeczna, agorafobia i fobie specyficzne, takie jak lęk przed pająkami czy wysokością. Nie ma jednak jednego testu, który pozwoliłby zdiagnozować wszystkie fobie. Jest jednak wiele form, jak leczenie fobii online, które pomogą w jej wyzbyciu się.

Przyczyny fobii

Do rozwoju fobii prowadzi wiele czynników. Należą do nich predyspozycje genetyczne, traumatyczne przeżycia i uczenie się społeczne.

Genetyka, jako jeden z czynników, przyczyniających się do rozwoju fobii specyficznych 

Fobie specyficzne występują w rodzinach, co sugeruje, że mogą mieć podłoże genetyczne. Badania wykazały, że osoby, u których w rodzinie występowały fobie specyficzne, są bardziej narażone na ich rozwój niż osoby bez takiej historii. Ponadto badania sugerują, że niektóre geny mogą pomóc w określeniu, czy u danej osoby rozwiną się zaburzenia lękowe, takie jak ataki paniki i zespół stresu pourazowego (PTSD).