System blockchain zbudowany jest na koncepcji sieci peer-to-peer. W sposób liniowy tworzony jest łańcuch bloków zawierających informacje o transakcjach, które miały miejsce. Proces rozpoczyna się w momencie wystąpienia nowej transakcji, która jest weryfikowana przez górników, którzy następnie umieszczają ją w bloku i kontynuują do następnego. Każdy kolejny blok będzie zawierał hash poprzedniego bloku, łącząc je ze sobą w ciągły łańcuch.

Najbardziej interesującym aspektem technologii blockchain jest to, że ponieważ jest ona zdecentralizowana, nie ma centralnego punktu awarii – żadna pojedyncza osoba lub podmiot nie ma kontroli nad informacjami zawartymi w niej. W związku z tym każdy węzeł w sieci blockchain ma taką samą moc i może uzyskać dostęp do każdego zapisu transakcji i upewnić się, że jest on autentyczny. W ten sposób wszystkie kopie blockchaina są identyczne, a wszelkie próby zmian byłyby łatwo identyfikowane przez innych, którzy mogą porównać swoją kopię z cudzą. Odwiedź stronę http://industrialy.pl/ po więcej informacji.