Źródło: https://qmeric.com/

Nowoczesne uprawy rolne wymagają wykorzystywania środków ochrony roślin nie tylko skutecznych i wydajnych, lecz również działających w sposób wysoce selektywny, celujących jedynie w czynnik chorobotwórczy. Podobnie, nowoczesne sposoby nawożenia upraw ukierunkowane są w stronę środków bezpiecznych w stosowaniu, dających lepszą jakość przetwórczą przy większej wydajności polowej. Natomiast, ocenę wpływu ochrony chemicznej upraw rozpatruje się w jak najszerszym zakresie, zwracając uwagę na wielorakie ścieżki emisji chemikaliów do środowiska. Oznacza to, że nie wystarczy jedynie patrzeć przez pryzmat ochrony roślin, lecz należy badać globalny wpływ stosowanych środków chemicznych zarówno na środowisko, jak również sam produkt. Zagadnienie to dotyczy równo chemicznej ochrony i nawożenia roślin, a ponieważ wszystkie działania agrotechniczne powiązane są z produkcją żywności, konieczna jest gwarancja bezpieczeństwa stosowanych chemikaliów. Jednocześnie dostrzega się, że działania te najbardziej dotyczą pierwszych etapów produkcji żywności. Mimo to wpływają bezpośrednio na cały sektor spożywczy, więc pośrednio również na nasze zdrowie. Należy zaznaczyć, że trend ograniczania i zastępowania substancji niebezpiecznych jest głównie obserwowalny w uprawach wielopowierzchniowych i monokulturowych, w których stosuje się najwięcej ingerencji chemicznych. W uprawach mieszanych i drobno powierzchniowych wpływ ten jest często lekceważony, poprzez ograniczoną dostępność do profesjonalnych środków ochrony roślin dla drobnych producentów. Brakuje też, zarejestrowanych i skutecznych środków ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego.

Firma QMERIC rozumiejąc potrzeby i zachodzące przemiany w sektorze rolnym dostrzega konieczność zmiany sposobu projektowania środków agrotechnicznych, celując w rozwiązania zgodne z duchem ekologii. Dlatego też, prowadzone w QMERIC badania dotyczą nietoksycznych, biodegradowalnych substancji otrzymywanych z surowców pochodzenia naturalnego do zastosowań agrotechnicznych, jako płyny pomocnicze do konserwacji urządzeń mechanicznych oraz środków nawozowych i ochrony roślin. Przykładowo przeprowadzone w QMERIC badania potwierdzają m. in. skuteczności płynu POLIGLIQ-T 2 do ochrony dysz i elementów hydraulicznych opryskiwaczy polowych zarówno przed działaniem niskich temperaturach, czy wytrącaniem się trudno rozpuszczalnych osadów nieorganicznych. Ponadto stosowanie płynu POLIGLIQ-T 2 w konserwacji opryskiwaczy polowych zapewnia neutralizację środków ochrony roślin pozostających w porach elementów gumowych i zarysowaniach materiałów tworzywowych. Również regularne stosowanie płynu POLIGLIQ-T 2 istotnie wydłuża żywotność sprzętu rolniczego. W innych badaniach agrotechnicznych prowadzonych przez firmę QMERIC, wykazano skuteczność płynu POLIGLIQ-T 3 do zmniejsza napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej w opryskach rolniczych, w których 1% dodatek płynu POLIGLIQ­-T 3 zastosowany łącznie z nawozami dolistnymi wystarczył, aby zwiększyć skuteczność pobierania nawozów przez rośliny.

By addminr