Największymi pozytywami, jakie płyną z wdrożenia technologii BIM na grunt codziennej pracy jest to że w trakcie projektowania modelu budynku, z rozpoczęciem prac od stworzenia koncepcji cała dokumentacja związana z projektem jest aktualizowana automatycznie i na bieżąco. Co ważne, przy tworzeniu modeli opartych na BIM dokumentacja 2D powstaje automatycznie i nie wymaga dodatkowego nakładu czasu i pracy.

Poprawna implementacja technologii BIM to bardzo duża odpowiedzialność. Model 3D konstrukcji musi zosta

stworzony według standardów konkretnej firmy, a także zamawiającego, a ponadto projekt musi być uzupełniony o odpowiednie informacje, które będą przyspieszały proces wyszukiwania elementów, a tym samym zautomatyzują proces podejmowania decyzji.

Kolejnymi cechami, które świadczą o atrakcyjności BIM jest chociażby fakt, że wszystkie informacje o danym projekcie, które do tej pory znajdowały się w obszernej dokumentacji, zajmowały duże powierzchnie w archiwach. Osoby zarządzające projektami zmuszone były do wynajmowania osobnych powierzchni biurowych. Dodatkowo ciężkim zadaniem często okazywało się docieranie do konkretnych informacji, które były potrzebne na już. W BIM wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu. Co ważne dostęp w do dokumentacji mogą uzyskać jednocześnie wszystkie osoby zaangażowane w projekt.

Modelowanie informacji o budynku sprzyja sprawnej pracy zespołowej, pozwala również na to, aby wszyscy specjaliści zaangażowani w projekty mieli możliwość bezustannego wglądy w jego wygląd i rozmaite przekształcenia, a tym samym mogli być czynnymi kreatorami zmian.

Warto jednak pamiętać, że technologia BIM sama w sobie nie stanowi skończonego rozwiązania technicznego i jego właściwa implementacja wymaga zastosowania odpowiednich narzędzie, do których w tym przypadku zaliczyć należy właśnie odpowiedni program. Jaki więc będzie odpowiedni program, umożliwiający prawidłowe wdrożenie technologii BIM dla inżyniera budownictwa czy architekta? Wielu użytkowników wskazuje, że z chęcią korzysta z oprogramowania ALLPLAN, które poza szerokimi możliwościami dla implementacji BIM gwarantuje solidne i profesjonalne zaplecze techniczne

Wreszcie z praktycznego punktu widzenia – ryzyko zaprojektowania konstrukcji żelbetowych, które będą nieprzystające do całości projektu jest niemalże niemożliwe, ponieważ wszystkie elementy dokumentacji i projektu są aktualne, a wszelkie zmiany w koncepcji są od razu widoczne. Przy prawidłowym wdrożenia BIM istnienie wystąpienia błędów na rysunku 2D dotyczącym konstrukcji żelbetowych ryzyko wystąpienia błędów i nieścisłości jest minimalne. Co ciekawe, przy tworzeniu parametrycznych modeli, można bardzo łatwo i szybko uzyskać kilka koncepcji tego samego projektu, pomieszczenia czy instalacji.

By addminr