Standardowe programy oparte na metodzie elementów skończonych (MES) mają na celu dokonanie dokładnej analizy danego układu, który w procesie projektowania nie ulega znacznym przekształceniom. Idealnym sposobem na rozwinięcie możliwości projektantów, bez dokonywania znaczących zmian w ich dotychczasowym systemie pracy jest stopniowe wprowadzanie zmian do trybu pracy, bez podważania kompetencji technicznych. Rozwijanie kompetencji miękkich i podkreślanie ich znaczenia na gruncie codziennej pracy może dać bardzo dobre rezultaty i przenieść projekty na jeszcze wyższy, nieznany do tej pory poziom.

Wdrażanie parametrycznych narzędzi projektowych jest na gruncie polskim nowym trendem w projektowaniu. Pozwalają one na zautomatyzowane tworzenie alternatywnych wariantów, a także kontrolowanie wprowadzanych zmian w trakcie projektowania. Oprogramowanie, które wyposażone jest w zaawansowane funkcji BIM zarówno te techniczne, jak i miękkie przyczyniły się do popularyzacji tego podejścia, zapewniając łatwe w użyciu wizualne środowiska programowania, które integrują się z pakietami projektowania wspomaganymi przez programy CAD.

Niestety w dalszym ciągu rzadko wykorzystuje się narzędzia parametryczne w projektowaniu konstrukcji. Dzieje się tak dlatego, że duże grono projektantów jest przyzwyczajonych do tradycyjnych metod, w których cyfrowy zapis informacji o budynku jest finalnym efektem pracy, a nie jak w podejściu opartym na BIM – dopiero punktem wyjścia do dalszych prac.

Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania należy pamiętać właśnie o zachowaniu równowagi pomiędzy wdrażaniem rozwiązań technologicznych, a wdrażaniem podejścia oparte na miękkich umiejętnościach komunikacyjnych czy też na zintegrowanym podejściu do projektów. Obecnie strategie projektowania parametrycznego koncentrują się na generowaniu geometrii, przede wszystkim w kontekście architektonicznym. Pozwalają użytkownikowi na sprawdzenie bardzo wielu wariantów rozwiązań. Jest to najważniejsze na wczesnym etapie projektowania, w którym należy znaleźć złożoną sieć założeń architektonicznych w celu doboru najlepszego rozwiązania. https://www.protabim.pl/

By addminr